• a. Controleer de vluchtgegevens op de bevestiging, deze worden als uitgangspunt voor de ophaaltijd aangehouden. Indien deze gegevens niet kloppen, neem dan uiterlijk 24 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met (010) 818 28 23. Wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek betekent dat wij u niet binnen onze voorwaarden kunnen vervoeren.

  b. Indien u een onjuiste boeking maakt en dit niet oplost voordat de taxi naar u onderweg is, dan brengt Vliegveld Taxi de geboekte rit bij u in rekening. Controleer uw boeking goed. Ziet u van te voren een fout, bel dan direct met (010) 818 28 23, zodat Vliegveld Taxi uw boeking kan aanpassen.

 • a. Bij boeking bepaalt u zelf de tijd waarop u opgehaald wilt worden.

  b. Wij hanteren een marge van 15 minuten voor of na de gewenste ophaaltijd. Indien de chauffeur 15 minuten na de gevraagde ophaaltijd niet aanwezig is, dient u contact op te nemen via 0651405095.

 • Vliegveldtaxi Rotterdam stemt het voertuig af op het door uw opgegeven aantal stuks bagage. Wanneer uw bagage bij vertrek niet overeenkomt met uw opgegeven aantal stuks dan zal Vliegveldtaxi Rotterdam geen verantwoordelijkheid dragen voor succesvolle uitvoering van uw rit.

 • Vliegveldtaxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.

  a. Vliegveldtaxi Rotterdam is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of ten gevolge van het vervoer door Vervoerder van Consument en Bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Consument).

  b. De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder of zijn werknemers.

  c. Vliegveldtaxi Rotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze schade zou voortvloeien uit het feit dat de Aanbieder en/of de Vervoerder voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot wetten, voorschriften, besluiten en instructies), noch voor niet- naleving van deze wetten en voorschriften door de Consument, inclusief, maar niet beperkt tot de instructies van de Provider (inclusief maar niet beperkt tot instructies op haar website met betrekking tot de aankomsttijd op de luchthaven en contactgegevens) tijdens het boekingsproces.

 • a. Wanneer de vlucht vertraagd is, hoeft u dit niet door te geven. Vliegveldtaxi Rotterdam houdt hier al rekening mee.

  b. U dient zich zo snel mogelijk na landing te melden bij het Meetingpoint ook dient u na de landing zo snel mogelijk u eventuele doorgegeven mobiele nummer aan te zetten. Na melding bij het Meetingpoint wordt u zo snel mogelijk echter binnen een 15 min opgehaald. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Amsterdam Airport Schiphol gelden de bij de reservering afgesproken trefpunt.

  c. Wanneer een klant zich niet binnen een half uur na afhandeling van de vlucht op Schiphol zal melden bij het Meetingpoint behoudt Vliegveld Taxi zich het recht de chauffeur vergeefs te melden en vervallen alle rechten op de geboekte rit. De kosten van deze rit zullen dan in rekening naar de klant gebracht worden.

 • Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de doorgegeven vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomsttijdstip, dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 5b genoemde maximale wachttijd na meldtijd vertrekt. Wij doen er dan echter alles aan om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het telefoonnummer +31 10 818 28 23.

 • U kunt via Ideal, PayPal of creditcard vooraf betalen. In geval van een retourrit dient u in alle gevallen de terugrit af te rekenen. Elke rit vanaf een luchthaven naar een ander adres dient u via Ideal, PayPal of creditcard vooraf te betalen. Eventueel door een ons dubbel ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd. Boekingen via internet, met een rit vanaf een luchthaven, waarvoor uiterlijk 24 uur voor vertrek géén betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

 • Binnen 24 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur ontvangt u geen restitutie.

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer die zijn vermeld op de site.